Witamy na stronie Rosyjskiej Ruletki!

Nasz portal został stworzony przez rozentuzjazmowanych rusofilów Wydziału Humanistycznego UŚ by promować kulturę rosyjską, prowokować refleksję o Rosji i prezentować działalność członków Koła Naukowego Rusycystów działającego na Kierunku Filologia rosyjska WH UŚ. Jesteśmy RR i nic, co rosyjskie nie jest nam obce!!

Wydawnictwa uniwersyteckie
Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku. M. Rzeczycka

Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX – początku XX wieku. M. Rzeczycka

Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX – początku XX wieku Monika Rzeczycka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010 Kilka słów o książce… „Ezoteryczne zainteresowania rosyjskich elit twórczych końca XIX wieku i pierwszej dekady XX stulecia nie budzą dziś wątpliwości.(…) Trudności z analizą okultyzmu przełomu wieków wynikają również z niezwykłej dynamiki tego zjawiska. Poszczególne frakcje i grupy nie...
Szary, kolor nadziei. Irina Ratuszynska

Szary, kolor nadziei. Irina Ratuszynska

Szary, kolor nadziei Irina Ratuszynska Przeł. Henryk Chłystowski Red. nauk. Danuta Ulicka Wydawnictwo Akademickie Sedno Współwydawca Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2014 Kilka słów o książce… Wspomnienia Iriny Ratuszynskiej z lat spędzonych w więzieniu i w obozie o obostrzonym reżimie dla szczególnie niebezpiecznych przestępców w Mordowii (1983-1986) zostały napisane w 1987 roku i po raz...
Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku. M. Zielińska

Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku. M. Zielińska

Obrzeża i dale leśne Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku Monika Izabella Zielińska Wydawnictwo IR UW 2010 Kilka słów o książce… Monografia składa się ze wstępu (Obrzeża lasu), trzech rozdziałów (Michaił Priszwin – viator silvestris; W obronie przyjaciela. Las w twórczości Leonida Leonowa; Las współczesny mieszany), zakończenia (Dale leśne) i aneksu (Las w malarstwie rosyjskim). Rozdział...
Petersburg. Nierosyjska historia miasta: 1703-1917. B. Garczyk

Petersburg. Nierosyjska historia miasta: 1703-1917. B. Garczyk

Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917 Bartłomiej Garczyk Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki Poznań 2015 Kilka słów o książce… Równolegle do, nazwijmy to umownie, powszechnej, tradycyjnej historii Petersburga, pełnej blasku, kolorytu, majestatu i piękna architektury, funkcjonuje także historia mniej znana. Obok Petersburga Piotra I, Petersburga Rastrellego, Puszkina, Mickiewicza, Dostojewskiego i Gogola, istnieje również historia osiedlonych nad...
Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich. J. Rybarczyk-Dyjewska

Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich. J. Rybarczyk-Dyjewska

Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich Joanna Rybarczyk-Dyjewska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 Kilka słów o książce… Główny przedmiot dociekań w książce Joanny Rybarczyk-Dyjewskiej mógłby mocno poruszyć skrajnego racjonalistę i empiryka. Starałby się on przekonać Autorkę, że magia nie istnieje, ergo – język żadną miarą nie może stanowić jej narzędzia. Tymczasem od kilku lat,...
Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Red. Lucjan Suchanek

Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. Red. Lucjan Suchanek

Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska Red. Lucjan Suchanek Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności Kraków 2013 Kilka słów o książce… „Drużnikow jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich, chociaż ze względu na cenzurę i ideologiczne zakazy mógł zacząć publikować w ojczyźnie bardzo późno. Jego utwory dostępne były jednak czytelnikowi w kraju dzięki samizdatowi i tamizdatowi. Do szerszego kręgu odbiorców...
Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku. Agnieszka Lis-Czapiga

Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku. Agnieszka Lis-Czapiga

Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku Agnieszka Lis-Czapiga Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013 Kilka słów o książce… Spis treści: Wstęp ROZDZIAŁ  I O pojęciu szkoły w literaturze. Szkoła Tiutczewa ROZDZIAŁ  II Zbieżności i różnice tematyczno-ideowe w liryce przedstawicieli szkoły tiutczewowskiej Antytetyczność założeń filozoficznych Problem istnienia jednostki Opozycja niebo – ziemia, góra – dół Opozycja dzień – noc...
Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury. Red. Dorota Jewdokimow

Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury. Red. Dorota Jewdokimow

Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury Red. Dorota Jewdokimow Wydawnictwo Naukowe UAM 2013 Kilka słów o książce… Tom ma na celu przedstawienie rosyjskiej filozofii kultury oraz filozofii kultury rosyjskiej, z uwzględnieniem odrębności podejmowanej problematyki oraz formy wypowiedzi charakteryzujących ową refleksję. Od chwili swych narodzin filozofia w Rosji stanowiła dziedzinę o nieprecyzyjnie określonym terytorium, rozwijającą...
Od modernizmu do postmodernizmu... Red. A. Skotnicka, J. Świeży

Od modernizmu do postmodernizmu… Red. A. Skotnicka, J. Świeży

Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku. TOM JUBILEUSZOWY DEDYKOWANY PROFESOR HALINIE WASZKIELEWICZ Red. Anna Skotnicka, Janusz Świeży Wydawnictwo Scriptum 2014 Kilka słów o książce… Książka zawiera autobiograficzny szkic prof. Haliny Waszkielewicz oraz ponad 50 tekstów polskich i zagranicznych autorów. źródło: www.wydawnictwoscriptum.pl
Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Red. E. Kirwiel i in.

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Red. E. Kirwiel i in.

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna Red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna Wydawnictwo UMCS Lublin 2012 Kilka słów o książce… Książka dotyczy niesłychanie ważnego kompleksu problemów związanych z wielowiekowymi relacjami polsko-rosyjskimi. Warto również sięgnąć po tom 1: Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX...