Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX – początku XX wieku

Monika Rzeczycka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2010

Kilka słów o książce…

„Ezoteryczne zainteresowania rosyjskich elit twórczych końca XIX wieku i pierwszej dekady XX stulecia nie budzą dziś wątpliwości.(…)
Trudności z analizą okultyzmu przełomu wieków wynikają również z niezwykłej dynamiki tego zjawiska. Poszczególne frakcje i grupy nie były bytami odizolowanymi, przeciwnie – czerpały od siebie nawzajem, tworząc wielowymiarową, a przez to trudną do ogarnięcia i opisu, przestrzeń wpływów i zapożyczeń. Z drugiej strony okultyzm trzeba ujmować w kategoriach najbardziej osobistego (i przez to niemal niedefiniowalnego), niepowtarzalnego i wymykającego się opisowi doświadczenia natury duchowej, które obejmuje zarówno samo pragnienie przeniknięcia w sferę nadzmysłową, rozmaite działania przygotowawcze, jak i sam proces wtajemniczenia – przemiany inicjowanego.”

źródło: www.wyd.ug.edu.pl; www.kiw.ug.edu.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share