Chcesz z nami tworzyć RR?
Napisz!

[email protected]

REGULAMIN PUBLIKOWANIA NA STRONIE KOŁA NAUKOWEGO
„ROSYJSKA RULETKA”

Rozpowszechnianie zdjęć, recenzji, wywiadów, wierszy, tłumaczeń i innych autorskich tekstów
bez zgody Zarządu Rosyjskiej Ruletki  jest zabronione!

W sprawie wykorzystania konkretnych tekstów i zdjęć
prosimy o kontakt:
[email protected]

 1. Publikując na stronie Koła Naukowego Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, Autor tekstu oświadcza, że tekst, jego poszczególne fragmenty, cytaty, odwołania, przypisy nie naruszają praw osób trzecich, w tym osób, o których mowa w tekście.
 2. Autor tekstu, podpisując tekst własnym imieniem i nazwiskiem, jednocześnie potwierdza, że przekazywany KN „Rosyjska Ruletka” tekst jest pracą autorską. Wszelkie próby plagiatu całego tekstu lub poszczególnych jego fragmentów wiążą się z zakazem publikowania na stronie KN „Rosyjska Ruletka”.
 3. Jeżeli w tekście pojawiają się elementy graficzne, zdjęcia, pliki muzyczne lub filmy, Autor tekstu zobowiązany jest do podania ich autora oraz dokładnego źródła i daty dostępu.
 4. Tekst przekazany KN „Rosyjska Ruletka” staje się z chwilą jego przekazania własnością KN „Rosyjska Ruletka”, które od tego momentu dysponuje prawami autorskimi do tekstu, może go wykorzystywać w celach promocyjnych oraz dokonywać w nim zmian merytoryczno-stylistycznych.
 5. Rezygnacja autora z publikowania na stronie KN „Rosyjska Ruletka” nie odbiera KN „Rosyjska Ruletka” praw do wykorzystywania tekstu.
 6. Autor tekstu, przekazując tekst KN „Rosyjska Ruletka”, oświadcza, że dany tekst oraz jego fragmenty są publikowane i prezentowane opinii publicznej po raz pierwszy, z wyjątkiem materiałów, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Zarząd KN „Rosyjska Ruletka” wyraża zgodę na publikowanie tekstu poza stroną KN „Rosyjska Ruletka” pod warunkiem, że autor tekstu dołączy do niego formułę: „Tekst po raz pierwszy został opublikowany na stronie KN „Rosyjska Ruletka”. Data publikacji: (dzień/miesiąc/rok). Link: (należy podać aktywny link).
 8. KN „Rosyjska Ruletka” zastrzega sobie prawo do publikowania tylko wybranych tekstów.
 9. KN „Rosyjska Ruletka” ma prawo zrezygnować z publikacji danego tekstu bez podawania przyczyny.
 10. W określonych przypadkach KN „Rosyjska Ruletka” może nawiązać kontakt z Autorem tekstu, który ma możliwość przeredagowania tekstu według wskazówek udzielonych przez KN „Rosyjska Ruletka”.
 11. W przypadku wątpliwości i pytań, Autor tekstu może nawiązać kontakt z KN „Rosyjska Ruletka”, wysyłając wiadomość z osobistego konta pocztowego na adres KN „Rosyjska Ruletka: . Zarząd KN „Rosyjska Ruletka” zastrzega sobie prawo do odpowiadania wyłącznie na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

 1. Imię i nazwisko Autora: lewy górny róg. Na życzenie autora tekst może zostać opublikowany pod pseudonimem/inicjałami, co nie zwalnia Autora tekstu z obowiązku podania swojego imienia i nazwiska do wglądu KN „Rosyjska Ruletka”.
 2. Tytuł artykułu pod imieniem i nazwiskiem.
 3. Czcionka: Times New Roman o wielkości 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
 4. Marginesy: 2,5 cm z obu stron.
 5. Wyjustowanie tekstu.
 6. Strony numerowane w prawym dolnym rogu.
 7. Tytuły w tekście z wyjątkiem tytułów czasopism pisane kursywą bez cudzysłowu. Tytuły czasopism pisane drukiem prostym w cudzysłowie.
 8. Cytaty rosyjskie w tekście polskim pisane cyrylicą. Mile widziane tłumaczenie na język polski. Teksty bez tłumaczenia również będą przyjmowane.
 9. Przypisy dolne w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane przy użyciu opcji „Wstaw odwołanie — przypis dolny”).
 10. Zdjęcia/plakat/inna grafika: rozmiar minimum 290 x 290 pikseli; obowiązkowe podanie autora zdjęcia i źródła.
 11. Rodzaje przyjmowanych tekstów:

PUBLICYSTYKA

 • Teksty w języku polskim lub rosyjskim.
 • Poezja, proza, eseje, felietony.
 • Wymagane podanie Autora tekstu i tytułu.
 • Dodawanie zdjęć do tekstów umieszczanych w dziale PUBLICYSTYKA nie jest obowiązkowe.

RECENZJE

 • Teksty w języku polskim lub rosyjskim.
 • Recenzje książek: tytuł recenzowanej pozycji w oryginale i w języku, w jakim napisana została recenzja (jeśli taki tytuł istnieje), autor, autor tłumaczenia, wydawnictwo, rok wydania. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcie okładki recenzowanej książki i stronę wydawnictwa. Rozmiar zdj. – min 290 x 290 pikseli.
 • Recenzje spektakli: tytuł spektaklu w oryginale i w języku, w jakim napisana została recenzja (jeśli taki tytuł istnieje), nazwa teatru-producenta danego spektaklu, reżyser, obsada, data spektaklu, miejsce spektaklu. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcie ze spektaklu lub plakat spektaklu z uwzględnieniem autora zdjęcia i źródła. Przy plakatach wystarczy podać stronę teatru. Rozmiar zdj. – min. 290 x 290 pikseli.
 • Recenzje filmu: tytuł filmu w oryginale i w języku, w jakim napisana została recenzja (jeśli taki tytuł istnieje), reżyser, obsada, rok produkcji. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcie/kadr z filmu lub plakat filmu z uwzględnieniem autora zdjęcia i źródła. Przy plakatach wystarczy podać źródło strony. Rozmiar zdj. – min. 290 x 290 pikseli.
 • Recenzje płyt: tytuł w oryginale i w języku, w jakim napisana została recenzja (jeśli taki tytuł istnieje), nazwa zespołu/nazwisko artysty, firma fonograficzna, rok produkcji. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcie okładki recenzowanej płyty lub zdjęcie artysty z uwzględnieniem autora zdjęcia i źródła. Przy okładkach wystarczy podać źródło strony. Rozmiar zdj. – min. 290 x 290 pikseli.

CYKL PODRÓŻNICZY

 • Teksty w języku polskim lub rosyjskim.
 • Wymagane podanie Autora tekstu.
 • Obowiązkowe dołączenie zdjęcia z uwzględnieniem jego autora i źródła (jeśli zdjęcie nie jest własnością Autora tekstu). Rozmiar zdj. – minimum 290 x 290 pikseli.

NEWSY DO DZIAŁÓW: ŚWIAT SIĘ KRECI, CO JEST GRANE

 • Teksty w języku polskim lub rosyjskim
 • Wymagane podanie Autora tekstu i źródła, na podstawie którego sporządzono notatkę.
 • Obowiązkowe dołączenie zdjęcia z uwzględnieniem jego autora i źródła (jeśli zdjęcie nie jest własnością Autora tekstu). Rozmiar zdj. – minimum 290 x 290 pikseli.

WKRÓTCE PODAMY ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRZYPISÓW