Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska

Red. Lucjan Suchanek

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności

Kraków 2013

Kilka słów o książce…

„Drużnikow jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich, chociaż ze względu na cenzurę i ideologiczne zakazy mógł zacząć publikować w ojczyźnie bardzo późno. Jego utwory dostępne były jednak czytelnikowi w kraju dzięki samizdatowi i tamizdatowi. Do szerszego kręgu odbiorców dotarł, gdy system upadł i państwo zrezygnowało z kontroli nad działalnością pisarzy. Można więc teksty Drużnikowa traktować jako literaturę przywracaną rosyjskiemu życiu literackiemu. Istotne jest wszakże to, że nie utraciły one swojej aktualności, nie są zabytkami muzealnymi w archiwum literatury. Najlepszym tego dowodem jest powieść Anioły na ostrzu igielnym. W 2008 roku dotarła do mnie wiadomość, że Jurij Drużnikow zmarł. To śmierć przedwczesna, odszedł w pełni sił twórczych. Serce nie wytrzymało. Kultura ukształ- towana jest tak, że człowiek umiera, ale pisarz przez swą twórczość żyje nadal. Tak jest z Jurijem Drużnikowem.”

Lucjan Suchanek, Mój Drużnikow

źródło: www.pau.krakow.pl; www.dlanauki.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share