Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku

Agnieszka Lis-Czapiga

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

2013

Kilka słów o książce…

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ  I

O pojęciu szkoły w literaturze. Szkoła Tiutczewa

ROZDZIAŁ  II

Zbieżności i różnice tematyczno-ideowe w liryce przedstawicieli szkoły tiutczewowskiej

Antytetyczność założeń filozoficznych

Problem istnienia jednostki

Opozycja niebo – ziemia, góra – dół

Opozycja dzień – noc

Opozycja Północ – Południe

Momenty przełomowe

ROZDZIAŁ III

Podobieństwa i różnice formalne utworów poetyckich przedstawicieli szkoły Tiutczewa

Płaszczyzna stylowa

Środki wyrazu artystycznego

Kolor

Płaszczyzna syntaktyczna

Dźwięk

Ukształtowanie kompozycyjno-wersyfikacyjne

Gatunek

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Указатель имен

Резюме

źródło: www.wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share