Obrzeża i dale leśne

Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku

Monika Izabella Zielińska

Wydawnictwo IR UW

2010

Kilka słów o książce…

Monografia składa się ze wstępu (Obrzeża lasu), trzech rozdziałów (Michaił Priszwin – viator silvestrisW obronie przyjaciela. Las w twórczości Leonida LeonowaLas współczesny mieszany), zakończenia (Dale leśne) i aneksu (Las w malarstwie rosyjskim). Rozdział I jest poświęcony analizie motywów sylwicznych w wybranych utworach M. Priszwina oraz związkom wizji leśnego świata wykreowanej przez pisarza z malarstwem europejskim i rosyjskim. Rozdział II dotyczy typologii lasu w utworach L. Leonowa (silva fabulosafuga mundi, las-symbol Rosji i in.). W rozdziale III autorka omawia spatium lasu w prozie „wiejskiej” (W. Biełow, W. Astafjew, W. Rasputin), filozofię Lasu według A. Kima (przypowieść Ojciec-Las) i terapeutyczną rolę lasu w opowieści P. Aleszkowskiego (Żywot Tchórza).

źródło: www.ir.uw.edu.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share