Witamy na stronie Rosyjskiej Ruletki!

Nasz portal został stworzony przez rozentuzjazmowanych rusofilów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ by promować kulturę rosyjską, prowokować refleksję o Rosji i prezentować działalność członków Koła Naukowego Rusycystów działającego w IFW UŚ. Jesteśmy RR i nic, co rosyjskie nie jest nam obce!!

Wydawnictwa uniwersyteckie
Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze... Katarzyna Kosowska

Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze… Katarzyna Kosowska

Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I Katarzyna Kosowska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Kilka słów o książce… Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I, stanowi próbę rekonstrukcji sylwetki kobiecej na tle zmian, będących konsekwencją europeizacji Rosji. Wykorzystane w procesie powstawania pracy zabytki piśmiennictwa staroruskiego oraz...
Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku. Jolanta Kur-Kononowicz

Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku. Jolanta Kur-Kononowicz

Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku Jolanta Kur-Kononowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2015 Kilka słów o książce… Spis treści Wstęp R o z d z i a ł  I Nazwy potraw w opisie lingwistycznym i kulturologicznym R o z d z i a ł  II Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku 1. Nazwy...
Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski

Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski

Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski Wydawnictwo Naukowe Ibidem 2015 Kilka słów o książce… Kolejny tom obszernego kompendium wiedzy o rosyjskich ideach politycznych, filozoficznych, społecznych, religijnych, kulturowych. Dzięki prawie 70 hasłom Czytelnik może spacerować po Petersburgu wraz z bohaterami Fiodora Dostojewskiego, poznać założenia rosyjskiej geopolityki czy fenomen rosyjskiego Boga, a także...
O dwóch namiętnościach Rosjanina... Matylda Chrząszcz

O dwóch namiętnościach Rosjanina… Matylda Chrząszcz

O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku Matylda Chrząszcz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Kilka słów o książce… Kuszący i wzbudzający ciekawość jest już sam tytuł książki. Pytanie pierwsze, jakie się nasuwa dotyczy dwóch namiętności i by ową zagadkę rozwikłać trzeba monografię Matyldy Chrząszcz po prostu przeczytać. Co więcej, czytelnik może...
Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska

Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska

Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2011 Kilka słów o książce… Czytelnik znajdzie w książce zebrane teksty autorów interesujących się rosyjską krytyką literacką (także kulturologiczną, filozoficzną, artystyczną) i reprezentujących pogląd, że interpretowanie tekstu krytycznego jest zajęciem tyleż trudnym, co pasjonującym, a satysfakcja zeń płynąca porównywalna z tą, jaką...
Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. Lilianna Kiejzik

Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. Lilianna Kiejzik

Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni Lilianna Kiejzik Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2015 Kilka słów o książce… Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik – historyk filozofii, tłumaczka. Zajmuje się rosyjską filozofią Srebrnego Wieku, problematyką feministyczną w filozofii, zagadnieniami strukturalizmu. Od 2005 r. kieruje Instytutem Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Książka jest pierwszą pracą...
Symbol w kulturze rosyjskiej. Red. K. Duda, T. Obolevitch

Symbol w kulturze rosyjskiej. Red. K. Duda, T. Obolevitch

Symbol w kulturze rosyjskiej Red. K. Duda, T. Obolevitch Wydawnictwo WAM 2010 Kilka słów o książce… Zagadnienie symbolu i symbolizmu należy do kluczowych tematów poruszanych nie tylko w filozofii, ale i całej kulturze rosyjskiej (literaturze, sztuce, muzyce etc.). Teksty, które znalazły się w tej książce, zogniskowane są wokół czterech szczegółowych problemów. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy...
Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Nikołaj Ziernow

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Nikołaj Ziernow

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku Nikołaj Ziernow Przeł. Henryk Paprocki Wydawnictwo: Aletheia Warszawa 2015 Kilka słów o książce… Nikołaj Michajłowicz Ziernow (1898–1980) był rosyjskim filozofem, teologiem i historykiem. W 1921 r. emigrował wraz z rodziną do Jugosławii, gdzie ukończył studia teologiczne. W 1925 r. przeniósł się do Paryża i rozpoczął aktywną działalność w rosyjskim ruchu...
Wolność w kulturze rosyjskiej. Red. Hanna Kowalska-Stus, Agata Krzywdzińska

Wolność w kulturze rosyjskiej. Red. Hanna Kowalska-Stus, Agata Krzywdzińska

Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny Red. Hanna Kowalska-Stus, Agata Krzywdzińska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 Kilka słów o książce… Wolność nie jest zwykłą możliwością wyboru między dobrem i złem. We współczesnym świecie wolność rozumiana jest w ograniczonym wymiarze i oznacza wolność społeczno-polityczną. O wolności aksjologicznego samookreślenia osoby w odniesieniu do...
Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna. A. Polak

Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna. A. Polak

Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna Andrzej Polak Wydawnictwo UŚ 2015 Kilka słów o książce… Książka, poświęcona dwóm popularnym ostatnimi czasy odmianom fantastyki (historia alternatywna i fantastyka socjologiczna), skierowana jest do badaczy i miłośników tego rodzaju pisarstwa. W poszczególnych rozdziałach autor przypomina historię wspomnianych gatunków, określa ich pole znaczeniowe, wskazuje na najbardziej...
Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий. Red. N. Malutina, A. Lis-Czapiga

Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий. Red. N. Malutina, A. Lis-Czapiga

Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий Red. N. Malutina, A. Lis-Czapiga Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2016 Kilka słów o książce… СОДЕРЖАНИЕ Ракурсы исследования современной драматургии Раздел I МЕДИАЛЬНОСТЬ И МЕЖДИСКУРСИВНОСТЬ КАК ЭСТЕТИКА НОВОЙ (СОВРЕМЕННОЙ) ДРАМЫ И ТЕАТРА Леонид Закалюжный, Экфрасис как прием и жанр в современной русской и украинской драматургии (на материале...
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Red. Dorota Paśko-Koneczniak

Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Red. Dorota Paśko-Koneczniak

Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim Red. Dorota Paśko-Koneczniak Wydawnictwo Naukowe UMK 2012 Kilka słów o książce… Prezentowany tom to monograficzny zbiór studiów, poświęconych współczesnym badaniom nad literaturą, kulturą i językiem rosyjskim. Tak pomyślana całość nie stanowi – co zrozumiałe – podsumowania dokonań rusycystyki polskiej, jest raczej próbą wskazania najważniejszych zagadnień i obszarów...