Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna

Andrzej Polak

Wydawnictwo UŚ

2015

Kilka słów o książce…

Książka, poświęcona dwóm popularnym ostatnimi czasy odmianom fantastyki (historia alternatywna i fantastyka socjologiczna), skierowana jest do badaczy i miłośników tego rodzaju pisarstwa. W poszczególnych rozdziałach autor przypomina historię wspomnianych gatunków, określa ich pole znaczeniowe, wskazuje na najbardziej reprezentatywne przykłady. Fantastyka alternatywna i socjologiczna rozpatrywane są w połączeniu z innymi gatunkami oraz przemianami zachodzącymi w fantastyce i literaturze w ogóle. Sporo miejsca poświęca się zjawiskom wyróżniającym fantastykę rosyjską – liberpunkowi, fantastyce imperialnej, prawosławnej, dystopii. Wszystkie omawiane gatunki i odmiany tematyczne zestawiane są z dziedzinami wykraczającymi poza ramy literatury, dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw – polityką, gospodarką (globalizacja), ideologią. W tym celu autor, oprócz ustaleń badaczy i krytyków literackich, korzysta z prac socjologów, politologów, filozofów i polityków (ideologów). Zabieg ten umożliwia obserwację współczesnej fantastyki rosyjskiej w szerszej perspektywie i przydaje książce atrakcyjności.

Andrzej Polak, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski).

Zainteresowania badawcze: współczesna literatura rosyjska, ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki i prozy historycznej oraz twórczości rosyjskich postmodernistów.

Wybrane publikacje: Proza historyczna Bułata Okudżawy. Z problemów gatunku i intertekstualności (Katowice 2006), „Wyspa Krym” Wasilija Aksionowa jako przykład prozy alternatywno-historycznej (Studia filologiczne.T. 2. Red. M. Balowski, Racibórz 2008), Rosyjska powieść historyczna w refleksji krytycznej i literaturoznawczej (Katowice 2011), Dlaczego nie antyutopia? „Kyś” Tatiany Tołstoj a „literatura środka” (Katowice 2011), „Metro 2033”, czyli postapokaliptyczna przestrzeń labiryntu (Katowice 2014), Rosyjska proza alternatywna w krytyce rosyjskiej (2013), S.N.U.F.F. – utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie powieści Wiktora Pielewina) (Katowice 2013), Konfrontacje Rosji z Zachodem w rosyjskiej prozie alternatywno-historycznej (Słupsk 2014). [30.06.2015]

źródło: www.wydawnictwo.us.edu.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share