5 września br. Kapituła Nagrody Literackiej GDYNIA ogłosiła czterech laureatów. Już po raz drugi organizatorzy postanowili przyznać nagrodę w kategorii „przekład na język polski”. W ubiegłym roku Gdyńską Kostkę Literacką otrzymał Jerzy Czech za książkę Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska – zbiór twórczości szesnastu poetów rosyjskich. Tegorocznym laureatem został Wiktor Dłuski, którego nagrodzono za nowe tłumaczenie Martwych dusz Mikołaja Gogola (Wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014). Kapituła doceniła Wiktora Dłuskiego „za odwagę zmierzenia się z arcydziełem, za to że przełożyć książkę nie tylko chciał, lecz także – jak przyznaje – przełożyć musiał i nie tylko musiał, ale zdołał to zrobić znakomicie” – czytamy na oficjalnej stronie Nagrody. Wiktor Dłuski, tłumacz, publicysta, członek redakcji „Res Publica”, przełożył na język polski blisko 50 książek (z języka francuskiego i rosyjskiego), wśród których znalazły się m.in. tłumaczenia filozofów i autorów literatury pięknej.

Laureatami w pozostałych kategoriach zostali:

  • eseistyka – Piotr Wierzbicki (nagroda za esej Boski Bach; Wydawnictwo Sic!, Warszawa)
  • proza – Michał Cichy (nagroda za zbiór Zawsze jest dzisiaj; Wydawnictwo Czarne, Wołowiec)
  • poezja – Piotr Janicki (nagroda za tom poetycki Wyrazy uznania; Wydawnictwo Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław)

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki Kostki Literackie oraz nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł. Do Nagrody Literackiej Gdynia nominowano w tym roku 20 książek. Kapituła wyłoniła je spośród 407 zgłoszeń.

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Laureatami nagrody, przyznawanej rokrocznie, są polscy autorzy i tłumacze wyróżniających się książek wydanych w roku poprzednim.

___

Szczegółowe informacje: nagrodaliterackagdynia.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share