VI Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej na Filologii rosyjskiej

11 grudnia br. o godz. 9.00 Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, działające na Kierunku Filologia rosyjska, zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych do udziału w VI Konkursie Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej. Celem Konkursu jest przybliżenie twórczości znanych pisarzy rosyjskich, zachęcenie młodzieży do czytania oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą dotyczyć analizy, treści i wymowy ideowej dwóch dzieł literatury rosyjskiej – klasycznej i/lub współczesnej. W szóstej edycji Konkursu Organizatorzy proponują następujące zestawy dzieł literatury rosyjskiej wraz z literaturą przedmiotu do każdego z czterech zestawów.

Konkurs odbywa się w języku polskim.

ZESTAW I

 • Aleksandr OstrowskiBurza (tłum. Jerzy Jędrzejewicz)
 1. Cymborska–Leboda M., Podteksty tragedii. Próba reinterpretacji struktury gatunkowej „Burzy” Ostrowskiego, „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 1990, t. 13, s. 53–65.
 2. Kozłowski W. (oprac.), Mikołaj Dobrolubow o „Burzy”, w: Program do spektaklu Burza, Teatr Nowy, Łódź 1952, s. 11–22.
 3. Szczukin W., Miasto Kalinów jako miejsce spotkania dwóch światów, „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 1990, t. 13, s. 109–123.

ZESTAW II

 • Iwan TurgieniewOjcowie i dzieci (tłum. Joanna Guze)
 1. Olaszek B., Katierina czy Bazarow? — z problemów dyskusji nad „Burzą” Aleksandra Ostrowskiego. „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 1990, t. 13, s. 101–108.
 2. Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1988, s. 121–127; 182–205.
 3. Szyszko T., U źródeł powieści Iwana Turgieniewa „Ojcowie i dzieci”. „Studia Rossica” 2000, t. 10, s. 365–375.

ZESTAW III

 • Fiodor DostojewskiBiedni ludzie (tłum. Andrzej Stawar)
 1. Bachtin M., Monologowe słowo bohatera i słowo opowiadania w opowieściach Dostojewskiego, przeł. W. Grajewski, w: D. Ulicka (red.), Ja–Inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1, Kraków 2009, s. 234–265.
 2. Dostojewski dzisiaj. Ankieta przygotowana przez Zbigniewa Podgórca, w: Program do spektaklu Biedni ludzie, Teatr Nowy, Łódź 2003, s. 7–10.
 3. Przybylski R., Dostojewski i przeklęte problemy: od „Biednych ludzi do „Zbrodni i kary”, Warszawa 1964 (rozdział: W romantycznej „kaplicy miłości”).

ZESTAW IV

 • Lew TołstojŚmierć Iwana Iljicza (tłum. np. Jarosław Iwaszkiewicz)
 1. Azarowa N.I., O niektórych cechach opowiadań Tołstoja z lat osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych, przeł. S. Pollak, w: H. Krzeczkowski (red.), Tołstoj w oczach krytyki światowej, Warszawa 1972, s. 425–454.
 2. De Proyart de Baillescourt J., Obraz śmiercidziełach Tołstoja, w: H. Krzeczkowski (red.), Tołstoj w oczach krytyki światowej, Warszawa 1972, s. 281–312.
 3. Pachmus T., Temat miłości i śmierci w dziele Tołstoja „Śmierć Iwana Iljicza”, w: H. Krzeczkowski (red.), Tołstoj w oczach krytyki światowej, Warszawa 1972, s. 315–334.
UWAGA!!!

Wszystkie  lektury oraz zaproponowana do nich literatura przedmiotu dostępne są m.in. w

Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej – CINIBA (dawna Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego /ul. Bankowa 11a, Katowice / www.ciniba.edu.pl);
do większości księgozbioru w CINIBIE obowiązuje wolny dostęp; informacje nt. kserowania, skanowania i fotografowania zbiorów

i/lub

Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1, Katowice; www.bs.katowice.pl/)

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej, który w terminie określonym przez Komisję Konkursową wyśle na adres:  prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń zawierających niepełne dane. Zgłoszenia można przesyłać do 9 grudnia 2019 roku.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora projektu:

Lidia Mięsowska: [email protected]

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share