Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór na szkołę przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski. 

Takiej szkoły nie znajdziesz nigdzie indziej! Jeśli jesteś początkującym tłumaczem i masz na koncie nie więcej niż pięć publikacji, dzięki nam poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru tekstu do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – podczas zajęć pracować będziemy nad przekładem opowiadań współczesnego rosyjskiego pisarza, dotychczas nie wydawanego w Polsce, które następnie zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci książki.

Jeżeli chcesz zobaczyć czym jest sztuka translatorska – ta szkoła jest właśnie dla Ciebie!

Jaka jest forma szkoły?
Szkoła to 10 ośmiogodzinnych spotkań (soboty, raz miesiącu). Każdy zjazd podzielony będzie na dwie części: wykłady mistrzów, doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców i ekspertów z Polski z Rosji m. in. Jerzego Czecha i Kseni Starosielskiej oraz praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami.

Jak długo potrwa szkoła? 
Szkoła potrwa od października 2017 r. do czerwca 2018 r. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Co pokrywamy? 
Organizator pokrywa koszty związane z udziałem w warsztatach, materiały, a także wyżywienie podczas spotkań, natomiast koszty transportu ponoszą uczestnicy projektu.

Jak się zgłaszać?
Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 6 października 2017 r.:

  1. trzech stron tłumaczenia wybranego przez siebie tekstu literackiego z języka rosyjskiego na język polski, wraz z informacją o źródle tekstu
  2. CV z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy, którzy mają za sobą debiut wydawniczy)
  3. listu motywacyjnego, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie: czego oczekujesz po warsztatach?

 Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej:  z dopiskiem „Słowo na słowo”.

WWW: http://www.cprdip.pl/projekty,slowa_na_slowa,i_edycja.html

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share