Sztuka Europy Wschodniej

Tom 2

Redakcja: Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz

Wydawnictwo Tako

2014

Kilka słów o książce…

Polska – Rosja. Sztuka i historia:
Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku
. . . . . . . . . . . .
Польша – Россия. Искусство и история:
Польское искусcтво, российское искуcство и польско-российские художественные контакты до начала XX века
. . . . . . . . . . . .
Poland – Russia. Art and history:
Polish art, Russian art and Polish-Russian artistic relations to the beginning of XX century

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.

Tom II (2014) zawiera część artykułow z I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historykow Sztuki Polska – Rosja: sztuka i historia (Warszawa, 12-14.09.2012), poświęconych sztuce XX-XXI wieku.

(język publikacji: polski i rosyjski)

źródło: www.tako.biz.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share