Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim

(1917-1927)

Kamila Pawełczyk-Dura

Wydawnictwo Polihymnia

Lublin 2014

Kilka słów o książce…

Historia rosyjskiego prawosławia w wieku XX jest napełniona bogatą treścią życia duchownego, rozwijającego się pomimo niesprzyjających realiów politycznych Imperium Rosyjskiego, a w szczególności jego dziejowego przedłużenia, jakim był Związek Sowiecki.

„Wydaje się wręcz niewiarygodnym fakt, iż w polskiej literaturze naukowej wciąż istnieje potężna nisza: mimo wielkiego zainteresowania badaczy zagadnieniami określanymi często jako sowietologiczne i tematyką życia religijnego w ZSRR. Książka pani Pawełczyk-Dury ma realną szansę zapełnić wspomnianą lukę w polskim piśmiennictwie naukowym”.

Dr hab. Jakub Sadowski

źródło: www.polihymnia.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share