Muzyka w powieści W. F. Odojewskiego „Noce rosyjskie” w kontekście poglądów estetycznych pisarza

Swietłana Szaszkowa

Wydawnictwo UMCS

Lublin 2013

Kilka słów o książce…

Przedstawiona praca zawiera materiał interesujący i ważny z punktu widzenia historii literatury kultury rosyjskiej. Uzupełnia ona interesujące badania nad twórczością Włodzimierza F. Odojewskiego wnosząc bogaty kompleks rozważań na temat muzyki i muzyczności w powieści Noce rosyjskie, będącej największym dokonaniem twórczym autora i zarazem ostatnim akordem romantyzmu rosyjskiego [...]

źródło: www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share