Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej

Red. T. Obolevitch

Wydawnictwo: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Kraków 2012

Kilka słów o książce…

Zbiór materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej XIX i XX wieku (z cyklu Metafizyka a obrzeża) zorganizowanej przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego UPJPII.

źródło: www.ksiegarnia.upjp2.edu.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share