O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej.
Dzienniki Zinaidy Gippius

Iwona Krycka-Michnowska

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2015

Kilka słów o książce…

Zinaida Gippius (1869-1945) — poetka, autorka prozy, dramatów, tekstów krytycznoliterackich, publicystka i diarystka, żona słynnego pisarza Dmitrija Mierieżkowskiego, nazywana niegdyś „dekadencką madonną” — była jedną z czołowych postaci rosyjskiego życia intelektualnego przełomu XIX i XX wieku. Podobnie jak Lew Tołstoj i Iwan Bunin, Zofia Nałkowska i Maria Dąbrowska Zinaida Gippius prowadziła dzienniki przez niemal całe swe dojrzałe życie, w ciągu pięćdziesięciu lat. Zwłaszcza na przełomie wieków diarystyczność stała się dla tej pisarki podstawą twórczego samowyrażenia.

Bogate poznawczo i intelektualnie, niejednorodne w kształcie kompozycyjnym, stylistyce i narracji dzienniki Zinaidy Gippius przypominają rozległą opowieść-rzekę, chwilami dwunurtową, gdy autorka prowadzi równolegle dwa diariusze, bądź też wysychającą, gdy czasami na całe lata przerywa pisanie. Z jednej strony są to zapiski o charakterze introspekcyjno-filozoficznym, opowiadające historię życia poetki, szeroko znanej, skandalizującej muzy bohemy literackiej przełomu XIX i XX wieku, z drugiej — prezentujące panoramę wydarzeń historycznych: wojen, rewolucji, rodzenia się systemów totalitarnych, masowych migracji.

źródło: www.poczytaj.pl