27 stycznia 2016 r. w jekaterynburskim Domu Pisarza już po raz 17 wręczono nagrody literackie im. Pawła Bażowa. W tym roku oddział Związku Pisarzy Rosji i Fundacja Timofiejewa w Jekaterynburgu przyznały główną nagrodę w kategorii „Mistrz. Proza” Nikołajowi Koladzie (ur. 1957, dramaturg, prozaik, aktor, reżyser, założyciel Kolada Teatru, właściciel szkoły aktorskiej w Jekaterynburgu) za wczesną twórczość prozatorską artysty opublikowaną w pierwszym tomie jego dzieł zebranych, które ukazują się sukcesywnie od kilku miesięcy w Rosji.

Nagrodę Bażowa ufundowano w 1999 roku w 120 rocznicę urodzin pisarza, by uczcić jego pamięć oraz kultywować rozpoczęte przez niego tradycje literackie. Każdego roku nagradza się artystów w pięciu kategoriach: proza, poezja, dramaturgia, publicystyka, krytyka literacka.
Do konkursu można zgłaszać utwory dowolne pod względem gatunkowym i kompozycyjnym (powieść, opowiadanie, sztuka, powieść lub wybór opowiadań, tom poezji oraz znaczące prace w dziedzinie literaturoznawstwa, krytyki, publicystyki), które zostały opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Kandydatów do nagrody proponować mogą wszystkie organizacje literackie okręgu: Związek Pisarzy Rosji, Związek Pisarzy Rosyjskich, Zrzeszone Muzeum Pisarzy Uralu, biblioteki, redakcje czasopism literackich, wydawnictwa, instytucje naukowe, inni pisarze.

Nikołaj Kolada był już laureatem nagrody Bażowa w 2002 roku, wówczas wyróżnienie to otrzymał w kategorii „Dramaturgia” za tom sztuk „Karmen jest żywa”. Na wieść o przyznaniu nagrody w tym roku, przebywający ze swoim teatrem na występach gościnnych w Moskwie pisarz wyraził słowa radości i wdzięczności tym, którzy docenili jego wczesne teksty prozatorskie.

W kategorii „Poezja” zwyciężył czelabiński poeta Wiktor Kalpidi. Specjalną nagrodę „Pożyteczna sztuka” wręczono jekaterynburskiemu festiwalowi fantastyki „Aelita”.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

inf. własna
Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share