Już jest!

Nowy 4 numer Almanachu Koła Naukowego Rusycystów Rosyjska Ruletka

Pod red. Lidii Mięsowskiej, Beaty Pawletko

przy współpracy Anny Tyki

Sosnowiec 2014

Kilka słów o książce…

W kolejnym numerze pisma naszego Koła prezentowane są teksty jego członków, poświęcone najnowszej dramaturgii rosyjskiej, przekłady współczesnej literatury rosyjskiej, m in. Jewgienija Griszkowca, Braci Priesniakowów, Sergieja Łukjanienki in. Publikacja jest także źródłem informacji o najważniejszych projektach realizowanych przez Koło w ostatnim roku oraz przedstawia najciekawsze recenzje naszych Ruletkowych krytyków. Wszystko rozmieszczone w konkretnych działach, np. Ruletkowa Publicystyka, Loteria Słowna, Na celowniku, Recenzje, Wydarzenia, Próbny Strzał. Wśród autorów m. in. Walery Riabczyński, Beata Ochmańska, Paweł Łaniewski, Wadim Filiks, Agata Michalska, Dawid Jurczyk, Dorota Kudła, Marta Gierlasińska.

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share