Niedobrani sojusznicy
Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR

Bogdan Grzeloński

Wydawnictwo Naukowe PWN

Seria wydawnicza: Trudny wiek XX

luty 2013

Kilka słów o książce…

Autor, wykorzystując mało znane amerykańskie i rosyjskie materiały źródłowe omawia stosunki USA-ZSRR w latach 1933-1945, na pierwszym planie stawiając działalność ambasadorów amerykańskich w ZSRR.

Prezentuje ich relacje z ludźmi radzieckiej władzy, opinie o ZSRR i bieżących wydarzeniach politycznych. Treść wzbogaca ciekawymi angedotami z życia radzieckich i amerykańskich polityków. Z interesującej perspektywy ujawnia kulisy polityki międzynarodowej m.in. rozmowy o sprawie polskiej, konferencje „wielkiej trójki” w Teheranie i Jałcie oraz realizację pomocy ZSRR w ramach lend-lease act.

____

źródło: www.ksiegarnia.pwn.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share