Koło Naukowe „Rosyjska Ruletka” zaprasza na projekcję filmu
Generacja P
Wiktora Ginzburga (2011)
na podstawie powieści Wiktora Pielewina (Generation P)

Po projekcji filmu zapraszamy do wspólnej dyskusji!

27 lutego 2013 (środa), godz. 16.30, sala 2.14
Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Instytutów Neofilologicznych UŚ
ul. Grota-Roweckiego 5
Sosnowiec

Projekcja otworzy cykl inicjatyw RR skierowanych do licealistów i nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych kulturą rosyjską. Niniejsze spotkanie poświęcone będzie dyskusji wokół problemów podjętych przez Wiktora Pielewina w powieści „Generation P”, opisujących przemiany społeczne i mentalne w społeczeństwie rosyjskim okresu popieriestrojkowego (problemy z tożsamością, kryzys podmiotowości, losy homo sovieticusa we współczesnym świecie, dyskurs władzy i dyskurs o władzy w Rosji poradzieckiej, demokracja i społeczeństwo konsumpcyjne w Rosji współczesnej, rola mediów w Rosji i świecie współczesnym, iluzja wolności itp.). Rozmowa dotyczyć będzie także zagadnień teoretycznoliterackich (budowa tekstu, sposób prowadzenia narracji, jej wielostylowość, kolażowość postaci, wariacje czasoprzestrzenne w powieści) oraz kwestii konkretyzacji tekstu (sposób przeniesienia tekstu literackiego na obraz kinowy).

Opieka merytoryczna: mgr Paulina Pielech

Program kolejnych spotkań
Kwiecień 2013 (w ramach Festiwalu Nauki UŚ 2013)
  • II Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej dla uczniów szkół średnich

Celem Konkursu jest przybliżenie twórczości znanych pisarzy rosyjskich, zachęcenie młodzieży do czytania oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą dotyczyć analizy, treści i wymowy ideowej jednego z proponowanych przez organizatorów dzieł literatury rosyjskiej – zarówno klasycznej, jak i współczesnej. Uczeń, zgłaszający chęć udziału w Konkursie, zobowiązany jest do wyboru jednej z proponowanych lektur. Komisja Konkursowa przygotowuje wariant testu dla każdej z lektur oddzielnie. Każdy z uczestników, niezależnie od wyboru lektury, ma możliwość zdobycia określonej, jednakowej dla wszystkich testów, liczby punktów.

Opieka merytoryczna: mgr Izabela Zawalska

  • „Умом Россию не понять”. Zagadki mentalności rosyjskiej

Prezentacje multimedialne i opowieści z podróży po Rosji studentów studentów IFW
oraz przyjaciół  KN „Rosyjska Ruletka”

Dyskusja
Opieka merytoryczna: mgr Anna Tyka

Maj 2013

  • Gra w zbrodnię i karę. Fenomen realizacji scenicznych powieści Fiodora Dostojewskiego

Projekcja spektaklu TV Zbrodnia i kara (1987) w reż. Andrzeja Wajdy

Dyskusja

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z fenomenem polifonicznej prozy Fiodora Dostojewskiego, która w adaptacjach scenicznych zyskuje drugi samodzielny, teatralny żywot. Poruszane będą kwestie dialogiczności powieści Dostojewskiego i uniwersalności problematyki podjętej w „Zbrodni i karze”, co gwarantuje niebywały sukces realizacji scenicznych.

Opieka merytoryczna: dr Lidia Mięsowska

ZAPRASZAMY!
Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share