Kobiety na tronie rosyjskim. Szkice historyczno-obyczajowe

Bogusław Mucha

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

2009

Kilka słów o książce…

W niniejszej książce autor stara się w sposób obiektywny zrekonstruować prawdziwie oblicze władczyń rosyjskich oraz ich dokonań politycznych na tle współczesnej im Rosji.

Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

I. Polityka i miłość. Rządy regentki Heleny Glińskiej (1533-1538)

II. „Sic transit gloria mundit:. Kilkudniowa carowa Maryca Mniszkówna (8-16 V 1606)

III. Iluzje i rzeczywistość. Regentka Zofia Aleksiejewna i jej walka o koronę (1682-1689)

IV. Litewski kopciuszek w roli carowej Rosji. Marta Skawrońska jako Katarzyna I (1725-1727)

V. Kurlandzka księżna Anna Iwanowna na tronie rosyjskim (1730-1740)

VI. Na szczytach władzy. Panowanie carowej Elżbiety (1741-1762)

VII. „Uczennica Woltera” czy „Nierządnica na tronie”? Zofia Augusta Fryderyka Anhalt-Zerbst jako Katarzyna II (1762-1796)

źródło: www.unipt.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share