Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia: myśl polityczna, media, opinia publiczna.

Red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Wydawnictwo UMCS

Lublin 2011

Kilka słów o książce…

Redaktorzy i Autorzy książki podjęli się tematu bardzo ważnego i znaczącego. W ciągu ostatnich najmniej kilku miesięcy mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźną transformacją politycznych relacji pomiędzy Rosją a Polską, skutkującą też przemianami wzajemnego postrzegania obu narodów. Tym samym pogłębiona i zróżnicowana refleksja nad wizerunkami obu narodów w ciągu ostatniego stulecia, a więc okresu istnienia nowoczesnych narodów w obu krajach, jest niesłychanie ważnym i aktualnym zadaniem badawczym.

źródło: www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share