Rosyjski poemat komiczny XVIII – początku XIX wieku
(próba opisu typologicznego)

Alina Orłowska

Wydawnictwo UMCS

2013

Kilka słów o książce…

Lubelska badaczka nadzwyczaj konsekwentnie skupia swą uwagę na literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Te unikalne na tle naszej rusycystyki literackiej zainteresowania przyniosły dotąd znaczną liczbę studiów opublikowanych w kraju i za granicą. Obecnie włącza Autorka do obiegu naukowego rozległe opracowanie genologiczne, dotyczące rosyjskiego poematu komicznego XVIII i początków XIX wieku. Alina Orłowska porusza się po wyznaczonym przez siebie polu badawczym pewnie, trafnie prezentuje typologię gatunku, który – co poświadcza analiza – także w Rosji wystąpił w postaci licznych wariantów.

źródło: www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl