Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. Mity, legendy i fakty

Lech Wyszczelski

Wydawnictwo BELLONA

2016

Kilka słów o książce…

Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 obrosła w wiele mitów i legend. Jest to zrozumiałe w kontekście znaczenia tej batalii dla losów Polski i całej Europy. Publikacja podejmuje m.in. następujące problemy: • Kto był agresorem i jakie były rzeczywiste cele walczących państw? • Dlaczego Piłsudski wstrzymał ofensywę jesienią 1919 roku? • Stawka na Petlurę i jej konsekwencje • Zdobycie czy zajęcie opuszczonego Kijowa i propaganda tego wydarzenia • Czy istotnie zdarzył się „cud” nad Wisłą? • Mity i legendy z bitwy na przedpolach Warszawy • Radiowywiad i legenda o jego decydującym znaczeniu dla wojny • Oskarżenia ze strony Moskwy o celową eksterminację jeńców wojennych.

źródło: www.bellona.pl