Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 XX wieku

Małgorzata Flig

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

2014

Kilka słów o książce…

Książka Małgorzaty Flig ma szansę stać się podręcznikiem akademickim dla studentów rosjoznawstwa i filologii rosyjskiej, dla filmoznawców i politologów, kulturoznawców i dziennikarzy, a także źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych nowym widzeniem procesów zachodzących kiedyś w ZSRR i kładących się potem głębokim cieniem na historii i kulturze naszego kraju.

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna

źródło: www.akademicka.pl