Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską

Anna Sobieska

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN

styczeń 2016

Kilka słów o książce…

Aleksander Błok − romantyk i marzyciel, liryk czystej krwi − zakochał się na śmierć w Rosji. I nie w Rosji dawnej, nie w urojonej − a w takiej właśnie, jaką jest: półdzikiej, rzewnie tęskniącej, pijano-rozśpiewanej, rozpasanej − to znów bijącej się kornie w piersi bohatyrskie i w prochu się tarzającej. Rosja − kraj futurystyczny wszelkich ewentualności − to ma do siebie, że po bliższym poznaniu każe się pokochać.

WITOLD WANDURSKI

Trzeba by Błoka zobaczyć. Pięknego sybarytę, chłodnego dandysa, kruchego efeba w młodości, produkt tego, co w Rosji było najlepsze i najbezbronniejsze zarazem, absolutnie godne zachowania dla niej samej, Europy, świata.

EUSTACHY RYLSKI

Błok potrafił zdobyć szczególną miłość publiczności. [...] Jednych ceniono, innych szanowano, jeszcze od innych oczekiwano oryginalności, Błoka zaś kochano, dlatego że jego język był tym, którego używała cała czytająca Rosja.

MICHAIŁ BACHTIN

źródło: www.wydawnictwo.ibl.waw.pl