Samobójcy Fiodora Dostojewskiego

Mirosława Michalska-Suchanek

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

2015


Kilka słów o książce…

Samobójca Dostojewskiego tworzy niezależny byt, usytuowany na styku trzech płaszczyzn: aksjologicznej, ontologicznej oraz psychologicznej. Jest to zamknięte w osobie określonej jednostki pewne semantyczno-ideowe uniwersum, stanowiące odbicie wieloaspektowej, pogłębionej refleksji o świecie realnym i metafizycznym. Tak postrzegany bohater ogniskuje i zarazem kondensuje rozumową oraz pozarozumową wiedzę o rzeczywistości. Pełni rolę pryzmatu, poprzez który postrzegana jest zarówno filozofia Dostojewskiego, odkrywane przez niego tajemnice ludzkiej natury i duszy, ale także przemyślenia pisarza, dotyczące społecznych i politycznych realiów.

Samobójstwo stanowi rodzaj medium, za pomocą którego na kartach utworów Dostojewskiego ożywa prawda o moralnej, duchowej i społecznej kondycji Rosji drugiej połowy XIX wieku. O ile wizerunki wielkich samobójców przekazują treści przede wszystkim o charakterze etycznie wartościującym oraz archetypicznym, o tyle pozostałym samobójstwom, wskazującym na ówczesną powszedniość i powszechność zjawiska, pisarz wyznaczył rolę swojego rodzaju zwierciadła społeczeństwa, które odbija wszystkie najistotniejsze problemy XIX-wiecznej rosyjskiej rzeczywistości.

Mirosława Michalska-Suchanek, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. Praca doktorska:Poetyka nastroju. Na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich II połowy XIX wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Fasta. Obszar zainteresowań zawodowych: historia literatury rosyjskiej, teoria literatury oraz dydaktyka języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego języka biznesu.

Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XIX wieku, literatura wobec tematyki aktów suicydalnych.

Wybrane publikacje: autorka kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch książek Fenomen samobójstwa (Mikołów, 2011), Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa „Judasz Iszkariot” (Mikołów, 2013), a także redaktor i współredaktor 8 zbiorowych monografii. [15.01.2015]

źródło: www.wydawnictwo.us.edu.pl

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share