Radio Swoboda
Współczesna poezja rosyjska

Wybór i przekład: Zbigniew Dmitroca

Wydawca: Biuro Literackie

Projekt okładki i opracowania graficznego: Artur Burszta

Rysunki: Sławomir Mściwoj Gębczyński

Premiera: 27.10.2015

Kilka słów o książce…

Radio Swoboda to osobliwy portret rzeczywistości nakreślony przez 10 współczesnych poetów rosyjskich starszego i młodszego pokolenia. Wiersze z antologii w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy w sposób odważny komentują nie tylko kremlowską politykę, ale także realia życia w dzisiejszej Rosji. Biełow, Fanajłowa, Goralik, Kuprijanow, Kudriawcew, Oborin, Pomierancew, Rodionow, Stiepanowa, Wodiennikow – każdy autor w charakterystycznym dla siebie stylu pochyla się nad problemami obywatelskimi, ranami przeszłości i relacjami międzyludzkimi.

___

źródło: biuroliterackie.pl