Jeden z czołowych reżyserów europejskich, Laureat Nagrody Głównej oraz Nagrody Specjalnej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji – Aleksander Sokurow – w listopadzie odwiedzi Polskę podczas 9. Festiwalu „Sputnik nad Polską”.

Urodzony w 1951 roku twórca ukończył historię na uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie i reżyserię na Wszechrosyjskim Państwowym Uniwersytecie Kinematografii im. S.A. Gierasimowa, gdzie miał okazję osobiście poznać Andrieja Tarkowskiego. Właśnie Tarkowski jako jeden z pierwszych dostrzegł w młodym reżyserze wielki potencjał twórczy. Był jednak jednym z niewielu, którzy docenili twórczość Sokurowa.

Dziś Alekander Sokurow jest niepodważalnym mistrzem obrazu, który w każdym dziele wydobywa intrygującą autorską wizję. Jego kino jest swego rodzaju misterium, prowadzącym do zatarcia granicy miedzy rzeczywistością a fikcją. W jego filmy często przenika poetyka snu oraz głęboka analiza psychiki bohaterów. Niezwykle ważną rolę w dziełach Sokurowa odgrywa obraz. Reżyser stosuje zabieg nieostrych, zamglonych zdjęć, który w znaczący sposób wpływa na odbiór filmowej rzeczywistości przez widza.

W ramach retrospektywy przedstawimy na Sputniku 8 filmów Aleksandra Sokurowa, reżyser weźmie udział w 2. Polsko-rosyjskim okrągłym stole koprodukcji, a także odpowie na pytania publiczności po projekcji swojego najnowszego obrazu „Frankofonia”.

Widzowie obejrzą najwybitniejsze dzieła Aleksandra Sokurowa: „Samotny głos człowieka” (1978), „Smutna obojętność” (1986), „Dni zaćmienia” (1988), „Moloch” (1999), „Cielec” (2000), „Rosyjska arka” (2002), „Faust” (2011) oraz najnowszy obraz „Frankofonia”. Ciekawym punktem sekcji będzie także projekcja estońskiego dokumentu Leeny Kilpeläinen „Głos Sokurowa” (2015), który przybliży nam sylwetkę twórcy.

Będzie to okazja do zapoznania się bądź odkrycia na nowo twórczości wybitnego rosyjskiego reżysera, którego geniusz doceniany jest na całym świecie. Filmy Aleksandra Sokurowa, choć specyficzne w swej formie i treści, emanują niezwykłą siłą, która powoduje, że na długo zapadają w pamięć. Zamysł autorski nie pozostawia widza obojętnym, pochłaniając jego myśli jeszcze na długo po zakończeniu seansu.

Tytuły zaproponowane w retrospektywie to niejako przekrój przez działalność artystyczną Sokurowa. Znajdziemy wśród nich jego debiut reżyserski zatytułowany„Samotny głos człowieka”, który przez rzekomą antyradzieckość aż dziesięć lat czekał na swoją premierę. „Dni zaćmienia” i „Smutna obojętność” ukazują typowe dla Aleksandra Sokurowa motywy – człowieka na życiowym rozdrożu czy degradacji wartości moralnych.

Dramat „Moloch” pozwala widzom przyjrzeć się Adolfowi Hitlerowi z bliska – widzimy go jako człowieka rozkoszującego się nieograniczoną władzą, przez którą stracił kontakt z rzeczywistością. „Cielec” poświęcony jest z kolei ostatnim chwilom życia wielkiego rewolucjonisty – Włodzimierza Ilicza Lenina. Laureat Grand Prix 5. Sputnika - „Faust” – jest adaptacją dzieła Johana Wolfganga Goethego i ostatnią częścią tetralogii poświęconej wielkim postaciom historycznym. Główną ideą filmu jest powiązanie sztuki europejskiej z rosyjską.

„Rosyjskiej arce” narratorem jest współczesny reżyser, który przenosi się do XVIII-wiecznego Sankt Petersburga. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny nakręcony jednym ciągłym ujęciem w czasie rzeczywistym, bez cięć montażowych.

Fabularyzowany dokument „Frankofonia” jest najnowszym filmem Aleksandra Sokurowa, który twórca osobiście przedstawi na Festiwalu. Francuz Jacques Jaujard, dyrektor Luwru oraz Niemiec Franz Graf Wolff Metternich, przedstawiciel administracji wojskowej na okupowanym terenie – to dwaj bohaterowie, których los połączył w Paryżu w latach okupacji Francji przez faszystowskie Niemcy. Pokonany i zwycięzca, przeciwnicy zostają sojusznikami i jednoczą swoje wysiłki, aby z ruin Europy uratować cenne zbiory muzealne, dzieła sztuki będące światowym dziedzictwem kultury.

Całości bloku dopełni „Głos Sokurowa” – dokument o życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rosyjskiej kinematografii. Film składa się z serii rozmów z Sokurowem, w których nie tylko opowiada on o swojej twórczości, zmaganiach z radziecką cenzurą w przeszłości oraz rosyjską władzą aktualnie, ale także dzieli się z widzami swoimi poglądami na temat roli i odpowiedzialności moralnej artysty przed społeczeństwem.

7. listopada o godz. 14:00 w kinie Iluzjon Aleksander Sokurow oraz współpracujący z nim scenarzysta, uczeń Jurija Arabowa – Jakow Siwczenko – wezmą udział w 2. Polsko-rosyjskim okrągłym stole koprodukcji. Twórcy zaprezentują nowy projekt, który chcieliby stworzyć w koprodukcji z Polską.

8. listopada o godz. 19:30 w kinie Luna odbędzie się pokaz filmu „Frankofonia” oraz masterclass Aleksandra Sokurowa po projekcji.

___

inf. nadesłana

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share