Chóralne arcydzieło w stulecie prawykonania

100 lat temu, 10 marca 1915 roku,

Chór Synodalny z Moskwy pod batutą Nikołaja Danilina wykonał po raz pierwszy

Całonocne czuwanie Siergieja Rachmaninowa.

19 kwietnia br. o godz. 19.00

znakomite Całonocne czuwanie op. 37 S. Rachmaninowa

wykona chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina.

Z chórem wystąpią też alt Joanna Noster i tenor Rafał Bartmiński.

Przewodnikiem po dziele będzie Karina Paszek.

Koncert odbędzie się w Kościele p.w. św. Józefa w Katowicach przy ul. Gliwickiej 76 (Katowice-Załęże).

____

strona wydarzenia i grafika: FB
źródło: www.filharmonia-slaska.eu