Literatura Rosyjska w Teatrze Telewizji w latach 1953-2003
Dokumentacja

Grażyna Pawlak

Instytut Badań Literackich PAN

Warszawa 2014

Kilka słów o książce…

Książka Grażyny Pawlak jest ewenementem na naszym rynku wydawniczym, bowiem nikt wcześniej nie pokusił się o tak bogato udokumentowane opracowanie, które zawierałoby mnóstwo jakże istotnych szczegółów co do rossiców w repertuarze polskiego Teatru Telewizji, niegdyś źródła głębokich wzruszeń oraz wiedzy nie tylko i nie przede wszystkim o naszych sąsiadach. Wnikliwa lektura skłania do ważnych pytań, chociażby takich jak: dlaczego rezygnujemy w polskiej telewizji z przedstawień dorobku myśli ludzkiej, z refleksji utalentowanych rosyjskich humanistów? Z jakich powodów ignorujemy mądre słowo A. Czechowa, L. Tołstoja, F. Dostojewskiego, ale i wielu współczesnych autorów,  którzy mogliby nas nie tylko wzruszać, ale i „namówić” do poszukiwań trudnych odpowiedzi? Trzeba podkreślić, że autorka wykazuje się znakomitą znajomością podjętej problematyki, dużym talentem dokumentalistki oraz umiejętnością wplatania dyskretnych a celnych komentarzy własnych dotyczących zagadnień zasygnalizowanych w tytule Jej pracy. Dzięki ogromnemu wysiłkowi badawczemu doskonałej autorki czytelnik może nie tylko odtwarzać losy rossiców w polskim Teatrze Telewizji, ale również zainspirowany tą lekturą odkrywać nowe ścieżki badań, podejmować problemy badawcze. (prof. dr hab. Joanna Korzoniewska-Berczyńska, Warszawa, Katedra Filologii Rosyjskiej, Szkota Wyższa TWP)
____
źródło: wydawnictwo.ibl.waw.pl
Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share