Rosja w tekście i w doświadczeniu.
Analiza współczesnych polskich relacji z podróży

Agata Bachórz

Zakład Wydawniczy Nomos

Kraków 2013

Kilka słów o książce…

Celem książki jest rekonstrukcja polskiego dyskursu podróżniczego na temat Rosji. Autorka słusznie podkreśla, że podróżowanie można postrzegać nie tylko jako stosunkowo błahą i krótkotrwałą czynność rekreacyjną, lecz także jako działanie, które jest zakorzenione w ważnych dyskursach kultury, a jednocześnie uczestniczy w ich nieustającym tworzeniu. (Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Podemskiego)

____

źródło: www.nomos.pl