Postmodernistyczne paradygmaty kultury i literatury

Lucyna Rożek

Wydawnictwo AJD

Częstochowa 2013

Kilka słów o książce…

Ze Wstępu: „Zamieszczone w niniejszej książce studia i szkice są kontynuacją moich poszukiwań badawczych podjętych w rozprawie Paradygmaty lekturowe. Szkice o literaturze polskiej i rosyjskiej. Publikacja z 2011 roku odsłoniła wybrane paradygmaty lekturowe, czyli popularne, potrzebne w odbiorze czytelniczym wzorce poznawcze, a także paradygmaty naukowe, powstałe z precyzyjnych, definicyjnych rozwinięć różnorodnych kategorii teoretycznych, filozoficznych, kulturowych – na gruncie badań literackich.”

inf. własna

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share