21 LISTOPADA (we czwartek) o 8.45 ZA ZGODĄ DYREKCJI ZAMIAST ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ODBĘDĄ SIĘ KOLEJNE COROCZNE WARSZTATY FILMOWE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW KAŻDEJ SPECJALNOŚCI IFW.

PRZEGLĄD FILMÓW ROSYJSKICH ODBYWA SIĘ W RAMACH WIELU PRZEDMIOTÓW: KINEMATOGRAFIA ROSYJSKA, KULTURA ROSJI, ETNOGRAFIA ROSJI, SEMIOTYKA KULTURY I PNJR. WIELOWARSTWOWY MATERIAŁ FILMOWY DAJE SZEROKIE MOŻLIWOŚCI DO WYKORZYSTANIA GO RÓWNIEŻ NA WIELU INNYCH ZAJĘCIACH (REALIOZNAWCZYCH, JĘZYKOZNAWCZYCH I LITERATUROZNAWCZYCH). O TYM, W JAKI SPOSÓB MATERIAŁ TEN ZOSTANIE ZREALIZOWANY NA ZAJĘCIACH, ZDECYDUJĄ NAUCZYCIELE AKADEMICCY.

W ramach przeglądu zobaczymy dwa filmy – repertuar zostanie podany wkrótce. Projekcję poprzedzi słowo wstępne, które wygłosi specjalista ds. edukacji filmowej – mgr Mariusz Ciszewski. Zbiórka: Katowice, Centrum Sztuki Filmowej (ul. Sokolska 66) g. 8.30. Serdecznie zapraszam na prezentację filmów wszystkich nauczycieli akademickich, również tych, którzy nie prowadzą w tym dniu zajęć.

Organizator: dr Justyna Tymieniecka

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share