Sierpniowy nabór artykułów do czasopisma naukowego
,,StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”
już trwa!

,,StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088). Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki. Najlepsze teksty zgłoszone w naborze trzecim ukażą się drukiem w listopadzie 2013 roku. Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie.

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ogłoszenie naboru
1. Zgłoszenia w ramach sierpniowego naboru można przesyłać od momentu jego ogłoszenia, tj. od 10 sierpnia 2013 r., od godziny 20:00.

2. Obowiązują zasady naboru umieszczone na stronie www.struna.edu.pl.

3. W przypadku pojawienia się niejasności dotyczących zasad naboru należy skierować zapytanie na adres . W ciągu pięciu dni roboczych odpowiedź zostanie skierowana bezpośrednio do autora zapytania lub pojawi się w postaci komunikatu umieszczonego na www.struna.edu.pl. Redakcja nie udziela odpowiedzi autorom zapytań, których wątpliwości zostały już wyjaśnione we wcześniejszych komunikatach umieszczonych w zakładce ,,Biuletyn Młodych Naukowców”.

4. Żaden tekst zgłoszony do pierwszego naboru ,,StRuNy” nie może brać udziału w trzecim naborze. Osoby, które brały udział w naborze drugim mogą zgłaszać poprawione wersje swoich artykułów do naboru trzeciego.

5. Autor artykułu naukowego w dniu przesłania zgłoszenia musi posiadać status studenta lub doktoranta.

Koniec naboru
6. Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 8 września 2013 r. o godzinie 23.59.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

____

inf. nadesłana