5. Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez w Lublinie

7 – 9 grudnia 2012
Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5


Jazz Bez to polsko – ukraiński festiwal muzyczny o ponad dziesięcioletniej tradycji, który w tym roku już po raz piąty zagości w Lublinie.

Od początku swojego istnienia Festiwalowi przyświecało kilka istotnych założeń. Najważniejsze z nich to wymiana artystyczna pomiędzy Polską a Ukrainą, propagowanie muzyki jazzowej i przybliżanie jej coraz szerszemu gronu odbiorców, „zarażanie” kolejnych miast ideą Festiwalu, a także położenie nacisku na permanentny wzrost jakości wydarzeń muzycznych poprzez zapraszanie, z roku na rok, coraz znakomitszych wykonawców.

Tegoroczna edycja Jazz Bez obejmuje 16 miast w Polsce i na Ukrainie. To ponad stu muzyków m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Litwy, Polski i Ukrainy. To kilkadziesiąt różnorodnych koncertów i wydarzeń towarzyszących, z których część będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć na żywo w Lublinie.

Jazz Bez 2012 w Lublinie

Główną wartością przyświecającą nam podczas przygotowywania programu lubelskiej odsłony Festiwalu, była różnorodność rozumiana jako ukazanie możliwie najszerszego spektrum dokonań współczesnej muzyki jazzowej.

Ewolucja kultury i sztuki na przestrzeni stuleci doprowadziła współcześnie niemal do zaniku jakichkolwiek modeli tworzenia muzyki. Zaowocowało to poszukiwaniem przez twórców nowych form wyrazu, poprzez uprawianie sztuki bez ograniczeń formalnych. Polimorfizm gatunkowy w muzyce doprowadził do odkrycia ogromnego potencjału w synkretycznym podejściu do dźwięku. Właśnie dlatego, podczas lubelskiego Jazz Bezu często zdarza się, że na scenie, oprócz tradycyjnego jazzowego instrumentarium, wiją się tony kabli, pomiędzy gramofonami, laptopami, sekwencerami i innymi „mało jazzowymi” wynalazkami.

Chcemy pokazać, jak współcześnie rozwijająca się muzyka jazzowa (około-jazzowa, post jazzowa) miesza się z rockiem, minimalizmem, elektroniką i innymi gatunkami, tworząc nową jakość i zabierając słuchaczy w jeszcze nie odkryte rejony fonicznych doświadczeń.

Program:

7 grudnia, piątek
godz. 19:30 / Sala Widowiskowa
Daktari (Polska)

godz. 21:00 / Sala Widowiskowa
Msza Święta w Altonie (Polska)

godz. 22:00 / Klub Festiwalowy
rsp

8 grudnia , sobota
godz. 19:30 / Sala Widowiskowa
Affinity

godz. 21:00 / Sala Widowiskowa
Meeting of sounds (Rosja / Ukraina / Wielka Brytania)

godz. 22:00 / Klub Festiwalowy
DJ Sajko & Filip Kalinowski (Polska)

9 grudnia, niedziela
godz. 19:00 / Sala Widowiskowa
Sekta Denta (Polska)

godz. 20:00 / Sala Widowiskowa
Plaistow (Szwajcaria)

Bilety:
Bilet na pojedynczy koncert: 15 PLN
Karnet na wszystkie koncerty: 60 PLN

Bilety do nabycia na tydzień przez Festiwalem oraz na godzinę przez koncertem w Warsztatach Kultury w Lublinie,
ul. ks. J. Popiełuszki 5.

Organizatorzy:
Po stronie ukraińskiej: Stowarzyszenie Kulturalne „Dzyga”, NGO „Viremska, 35”.
W Lublinie: Warsztaty Kultury oraz Fundacja Transkultura.

Projekt zrealizowany ze środków finansowych Miasta Lublin oraz The Swiss Art Council Pro Helvetia.

___
informacja prasowa

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share