Ukraina zajęła ostatnie miejsce w Europie pod względem ilości przeczytanych książek na jednego mieszkańca. Od kilku lat ilość książek wydawanych w tym kraju nieprzerwanie spada, około 10% na rok, a na dzień dzisiejszy osiągnęła najniższy poziom w Europie. Mieszkaniec Ukrainy czyta średnio jedną książkę w ciągu roku. Dla porównania w Rosji na jednego mieszkańca przypada 5 książek, na Białorusi – 4,5 a w krajach Unii Europejskiej – 7.

W 2008 roku na ukraińskim rynku wydawniczym pojawiło się 54 mln egzemplarzy książek, w 2009 – 49 mln, a w 2011 już 47 mln. W 2012 roku ilość wydawanych książek zmniejszyła się o 15% w porównaniu do ostatnich lat.

Ukraińscy wydawcy potwierdzają te statystyki, zwracając uwagę na zmniejszenie się liczby nie tylko książek wydawanych w języku ukraińskim, ale również utworów ukraińskich pisarzy. Pomimo tego, że popyt na ukraińskojęzyczną literaturę całkowicie nie zniknął, to negatywne tendencje wpływają na brak programów wspierających ukraiński rynek wydawniczy oraz finansujących powstawanie i funkcjonowanie bibliotek. Podobne programy od lat sukcesywnie działają chociażby w Polsce czy w Rosji.

Oprac. i tłum. Beata Ochmańska

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share