W ramach zakończonego 20 sierpnia w Kazaniu Festiwalu Aksionowa – Аксенов-фест, w czasopiśmie „Октябрь” ukazały się niepublikowane dotąd utwory Wasilija Aksionowa. Prezentacja utworów odbyła się z okazji osiemdziesiątych urodzin pisarza.

W bieżącym numerze czasopisma znalazły się wczesne opowiadania Aksionowa – Лебяжье озеро, poświęcone ulubionemu przez mieszkańców Kazania jezioru oraz Ржавая канатная дорога, napisane w 1970 roku w Jałcie. Oprócz opowiadań po raz pierwszy wydany został esej Aksionowa Чувство России napisany w 1989 roku z punku widzenia emigranta oraz wspomnienia o pisarzu autorstwa reżysera Marka Rozowskiego, pisarza Władimira Wojnowicza, krytyka literackiego Benedykta Sarnowa i wielu innych.

Poza utworami samego Aksionowa w czasopiśmie opublikowane zostały notatki matki pisarza – Eugenii Ginzburg z jedynej podróży po Europie. Wspomnienia dotyczą roku 1976, kiedy Wasilij Aksionow otrzymał zgodę na wyjazd z matką do Francji.

W 2013 roku, z okazji kolejnego Festiwalu Aksionowa, „Октябрь” planuje publikację listów Eugenii Ginzburg, które pisała z Magadanu do swojego syna, przebywającego w Leningradzie.

Tegoroczny Festiwal Aksionowa odbył się już po raz piąty. Pierwsza edycja miała miejsce 2005 roku. Jej inicjatorem był mer Kazania – Ilsur Metszyn.

Oprac. Beata Ochmańska

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share