Dokumenty pochodzące z prywatnego archiwum Józefa Stalina już wkrótce będą dostępne dla czytelników rosyjskich i amerykańskich bibliotek. Od trzech lat pracownicy wydawnictwa Uniwersytetu w Yale, we współpracy z Rosyjskim Archiwum Państwowym Historii Społeczno-Politycznej, pracują nad cyfrową wersją prawie 40 tys. dokumentów, które Stalin czytał i podpisywał.

Na początku 2000 roku, po tym jak zaczęto odtajniać i udostępniać dokumenty Stalina w państwowym archiwum, wydawnictwo Uniwersytetu w Yale otrzymało dotację na ich cyfryzację i stworzenie platformy elektronicznej. Skanowanie dokumentów zostało prawie zakończone, w najbliższym czasie zacznie funkcjonować strona internetowa archiwum.

Dużą wartość dla wydawnictwa mają szczególnie te dokumenty, które dotyczą stosunków z Niemcami i innymi mocarstwami w przededniu II wojny światowej oraz korespondencja z dowódcami NKWD w czasach Wielkiego Terroru, powojenne dyrektywy Stalina i Biura Politycznego związane z odbudową gospodarki kraju, korespondencja z zachodnimi intelektualistami i działaczami politycznymi, osobiste opinie Stalina na temat Lenina, Trockiego oraz Bucharina, korespondencja z prezydentem USA – Franklinem Rooseveltem i inne.

Wiele uwag i notatek znajdujących się na kartkach książek czytanych przez Stalina świadczy o niezwykle dokładnym zgłębianiu przez niego teorii marksizmu. Stalin bardzo dobrze orientował się również w praktycznych aspektach sztuki – czytał dramaty i scenariusze, pisał listy do dramaturgów i reżyserów.

Prywatne archiwum Stalina ma być dostępne dla każdego. Wkrótce rozpocznie się cyfryzacja kolekcji map geograficznych Stalina.

Oprac. Beata Ochmańska

___

źródło: www.golos-ameriki.ru

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share