31 marca 2011 roku w Domu Paszkowa odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa «Библиофильство и личные собрания», poświęcona prywatnym zbiorom zabytkowych i cennych egzemplarzy książek, ich właścicielom oraz historii bibliofilstwa. Organizatorem przedsięwzięcia była m.in. Rosyjska Biblioteka Narodowa.  W zabytkowym budynku zebrali się wielbiciele unikalnych wydań książek z Rosji, USA, Niemiec, Francji, Izraela, Ukrainy. Rozpoczynając konferencję, organizatorzy zwrócili uwagę na fakt, iż zgromadziły się na niej osoby, uprawiające różne zawody, które łączy wspólna pasja, jaką jest kolekcjonowanie zabytkowych książek. Byli wśród nich właściciele prywatnych zbiorów, specjaliści w dziedzinie bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, wydawnictw, organizacji społecznych, właściciele antykwariatów.  Na konferencji poruszano kwestie, które mogłyby zainteresować każdego bibliofila. Rozmawiano m.in. o prywatnym zbiorze zabytkowych książek Nadieżdy Pieszkowej, synowej rosyjskiego pisarza Maksyma Gorkiego.

(źródło: www.novostiliteratury.ru)

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share