Bierdiajew i problem wolności

Grzegorz Grzmot-Bilski

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2010

Kilka słów o książce…

Autor przedstawia problem wolności, który należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zagadnień, jakie występują w filozofii Mikołaja Bierdiajewa. Słusznie uznaje, że kategoria ta ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia całokształtu poglądów filozoficzno-religijnych rosyjskiego myśliciela. Książkę polecamy humanistom, szczególnie filozofom oraz studentom filozofii.

(źródło: www.wydawnictwo.ukw.edu.pl)

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share