Urodzony w ZSRR

Vasile Ernu

Tłum. z języka rumuńskiego: Radosław Biniarz

Wyd. Claroscuro

Warszawa 2014

Kilka słów o książce…

Książka Urodzony w ZSRR jest małą encyklopedią życia codziennego w Kraju Rad – życia nie do końca pozbawionego przyjemnych aspektów. Niektóre z nich, jak obozy pionierskie, były dziełem reżimu. Inne stworzone zostały przez ludzi radzieckich w ramach narzuconych im przez system – tu przykładem mogą być majowe pikniki towarzyszące obchodom Dnia Zwycięstwa. Jeszcze inne zrodziły się na skutek transformacji jednego, negatywnego zjawiska w jego zupełne przeciwieństwo – wieczne kolejki w sklepach spożywczych były w końcu miejscem, gdzie w najlepsze kwitło życie towarzyskie. Vasile Ernu z ironią i dużą dawką humoru napisał książkę o takich właśnie drobnych przyjemnościach ludzi żyjących w ZSRR.

Książka Urodzony w ZSRR ukazała się w 2006 i jest jego pierwszą książką. Została dotychczas przetłumaczona na język rosyjski, bułgarski, włoski i hiszpański, przygotowywane są wydania w innych językach.

Vasile Ernu [ur. w 1971 w ZSRR] – rumuński pisarz, eseista i komentator polityczny. Ukończył Wydział Filozofii Uniwersytetu im. A. I. Cuzy w Jassach (1996) oraz obronił pracę magisterską z filozofii na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Klużu (1997). Od lat współpracuje z licznymi czasopismami kulturalnymi oraz aktywnie działa na polu krytyki polityczno-społecznej. Jako pisarz zadebiutował w 2006 r., publikując książkę Urodzony w ZSRR, przetłumaczoną m.in. na język włoski rosyjski, bułgarski, hiszpański i gruziński. Kolejną pozycję, zatytułowaną Ultimii eretici ai Imperiului (Ostatni heretycy Imperium), wydał w 2009. Jest także współautorem utworu epistolarnego Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc (To, co nas dzieli), napisanego z Bogdanem Stănescu w 2010 r. W 2012 roku opublikował kolejny tytuł – Intelighenţia rusă azi (Rosyjska inteligencja dziś). W jego dorobku znajduje się też książka pt. Iluzia Anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu (Iluzja rumuńskiego antykomunizmu. Krytyczna interpretacja raportu Tismaneanu), której jest współredaktorem. Publikacja ta powstała w odpowiedzi na raport z 2006 r. o zbrodniach komunizmu w Rumunii i podejmuje próbę rozliczenia się z dziedzictwem minionego systemu.

___

inf. nadesłana
www.claroscuro.pl