Drodzy Ruletkowicze!

Podczas Festiwalu Nauki, który rozpocznie się 24 kwietnia 2012 roku, pragniemy zorganizować wystawę Kraj(i)obrazy Wschodu. Celem ruletkowego projektu jest przybliżenie kultury i piękna krajobrazów Rosji oraz państw byłego Związku Radzieckiego z perspektywy osób odwiedzających te miejsca, nie tylko w ramach licznych wyjazdów stypendialnych.

W potocznej świadomości Polaków obraz państwa rosyjskiego oraz sąsiadujących z nim byłych republik związkowych jest silnie zdeterminowany przez wojny, konflikty, rewolucję oraz panujący tam ówcześnie jak i obecnie ustrój polityczny. Obraz ten uległ szczególnemu zniekształceniu w wyniku tzw. sprawy katyńskiej oraz strat, jakie Polska poniosła na skutek tragedii pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Próbując wyjść naprzeciw takiemu postrzeganiu Rosji i graniczących z nią państw, chcemy pokazać inną, „ludzką twarz” naszych wschodnich sąsiadów. Wystawa obejmować będzie około 40 barwnych fotografii, ukazujących środowisko naturalne Wschodu, jak również jego mieszkańców. Fotografie, które złożą się na wystawę, obejmą lata 1990-2012, dzięki czemu możliwe będzie również pokazanie, jakim zmianom uległy (bądź nie) poszczególne miasta i państwa. Integralną część każdej fotografii stanowić będzie towarzyszący jej tekst, odwołujący się nie tylko do przedstawionego na zdjęciu miejsca czy wydarzenia, ale również okoliczności, w jakich dane zdjęcie powstało.

Miejsce i czas wystawy: Hol główny w budynku Neofilologii przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.
Planowe otwarcie wystawy: Festiwal Nauki 2012.

Ruletkujący z nami Przyjaciele!

Uchwyciliście w kadrze interesujący, fascynujący i wyjątkowy kraj(i)obraz Wschodu, podzielcie się nim!

Prosimy o przysyłanie zdjęć Waszego autorstwa na adres mejlowy: . Zdjęcia powinny być w wysokiej rozdzielczości (minimum 2000-3000 pikseli na 2000-3000 pikseli). Do zdjęć należy dołączyć informację o autorze oraz kilka zdań, gdzie i kiedy zostały zrobione. Informacje te prosimy podawać w jednym osobnym pliku tekstowym. Zdjęcia można dostarczy również osobiście do gabinetu 3.18, mieszczącym się w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5.

Czekamy!!!

___

zdj. Magdalena Biernat