W ramach 8. Studenckiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 24 kwietnia 2012 roku o godz.11:30, Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, działające przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, serdecznie zaprasza wszystkich licealistów ze szkół na terenie województwa śląskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej.

Celem Konkursu jest przybliżenie twórczości znanych pisarzy rosyjskich, zachęcenie młodzieży do czytania oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą dotyczyć analizy, treści i wymowy ideowej jednego z proponowanych przez organizatorów dzieł literatury rosyjskiej – zarówno klasycznej, jak i współczesnej. Uczeń, zgłaszający chęć udziału w Konkursie, zobowiązany jest do wyboru jednej z proponowanych lektur. Komisja Konkursowa przygotowuje wariant testu dla każdej z lektur oddzielnie. Każdy z uczestników, niezależnie od wyboru lektury, ma możliwość zdobycia określonej, jednakowej dla wszystkich testów, liczby punktów.

Lista lektur
Wiktor Pielewin: EmpireV
Tatian Tołstoj: Kyś
Wieniedikt Jerofiejew: Moskwa-Pietuszki
Aleksander Sołżenicyn: Oddział chorych na raka
Michaił Bułhakow: Biała Gwardia
Michaił Bułhakow: Psie serce
Fiodor Dostojewski: Idiota

Język Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w języku polskim.

Czas trwania Konkursu
60 minut

Miejsce Konkursu
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu

Zwycięzca
Komisja Konkursowa po przeliczeniu punktów wyłoni trzech zwycięzców. Nazwiska zwycięzców ogłoszone zostaną na stronie Koła Naukowego Rusycystów „Rosyjska Ruletka” (rosyjskaruletka.edu.pl). Wręczenie nagród odbędzie się w dniu ustanowionym przez Komisję. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń i zasady uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do licealistów. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń liceum, który w terminie określonym przez Komisję Konkursową wyśle na adres: [email protected] zgłoszenie zawierające następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę i adres szkoły oraz tytuł wybranej lektury. Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń zawierających niepełne dane. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia.

Komisja Konkursowa
W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Autor i opiekun merytoryczny Konkursu
mgr Izabela Zawalska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PARTNERZY KONKURSU