Rossica Lublinensia t.V

Kobieta i/jako inny.

Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku

Red. Maria Cymborska-Leboda, Agnieszka Gozdek

Wydawnictwo UMCS

2009

Kilka słów o książce…

Rozprawy i artykuły zamieszczone w niniejszym tomie odsłaniają różne poziomy głębi myślenia o kobiecie jako o „zdarzeniu w strukturze bytu”, nośniku wartości i określonych ról do spełnienia, „symbolu symboli” bądź swoistym :aniele” dzieła sztuki (w Durandowskim rozumieniu tego pojęcia). Przedmiotem analizy i interpretacji stają się symboliczne dyskursy o kobiecie, sam język, jakim się o niej mówi – o cielesności kobiecej, o kobiecie jako uniwersalnym modelu ciała i metaforze duszy – w konkretnych utworach literackich i dziełach sztuki, w twórczości filozofów rosyjskich i europejskich. Interpretacji i reinterpretacji zostały poddane znane i mniej znane literackie kreacje i wizerunki kobiet w literaturze rosyjskiej: u Mierieżkowskiego i Gippius, u Sołoguba, Arcybaszewa, Achmatowej, Zamiatina, Bułhakowa, Pasternaka, Ulickiej, Narbikowej, Marininy i innych.Istotnym problemem obecnym w zamieszczonych tekstach, jest kwestia „kobieta i/jako Inny” – kobieta jako model myślenia o Innym, o różnych przejawach i aspektach inności, relacji z innością, zaprzeczenia inności np. inności płci w radzieckim dyskursie o kobiecie.

_______

źródło: press.umcs.lublin.pl