Witamy na stronie Rosyjskiej Ruletki!

Nasz portal został stworzony przez rozentuzjazmowanych rusofilów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ by promować kulturę rosyjską, prowokować refleksję o Rosji i prezentować działalność członków Koła Naukowego Rusycystów działającego w IFW UŚ. Jesteśmy RR i nic, co rosyjskie nie jest nam obce!!

Wydawnictwa uniwersyteckie
Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku... Red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku… Red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia: myśl polityczna, media, opinia publiczna. Red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna Wydawnictwo UMCS Lublin 2011 Kilka słów o książce… Redaktorzy i Autorzy książki podjęli się tematu bardzo ważnego i znaczącego. W ciągu ostatnich najmniej kilku miesięcy mamy do czynienia z...
Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Anna Ginter

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Anna Ginter

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat Anna Ginter Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Kilka słów o książce… Vladimir Nabokov (1899–1977) w tekstach autobiograficznych i wywiadach przyznawał, że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych podczas słuchania i artykulacji głosek reprezentujących poszczególne litery alfabetu. Twierdził, że bodźcem dla owych doznań są nakładające się na siebie skojarzenia wzrokowe, smakowe,...
Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze... Katarzyna Kosowska

Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze… Katarzyna Kosowska

Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I Katarzyna Kosowska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Kilka słów o książce… Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I, stanowi próbę rekonstrukcji sylwetki kobiecej na tle zmian, będących konsekwencją europeizacji Rosji. Wykorzystane w procesie powstawania pracy zabytki piśmiennictwa staroruskiego oraz...
Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku. Jolanta Kur-Kononowicz

Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku. Jolanta Kur-Kononowicz

Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku Jolanta Kur-Kononowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2015 Kilka słów o książce… Spis treści Wstęp R o z d z i a ł  I Nazwy potraw w opisie lingwistycznym i kulturologicznym R o z d z i a ł  II Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku 1. Nazwy...
Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski

Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski

Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 9. Red. J. Dobieszewski Wydawnictwo Naukowe Ibidem 2015 Kilka słów o książce… Kolejny tom obszernego kompendium wiedzy o rosyjskich ideach politycznych, filozoficznych, społecznych, religijnych, kulturowych. Dzięki prawie 70 hasłom Czytelnik może spacerować po Petersburgu wraz z bohaterami Fiodora Dostojewskiego, poznać założenia rosyjskiej geopolityki czy fenomen rosyjskiego Boga, a także...
O dwóch namiętnościach Rosjanina... Matylda Chrząszcz

O dwóch namiętnościach Rosjanina… Matylda Chrząszcz

O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku Matylda Chrząszcz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Kilka słów o książce… Kuszący i wzbudzający ciekawość jest już sam tytuł książki. Pytanie pierwsze, jakie się nasuwa dotyczy dwóch namiętności i by ową zagadkę rozwikłać trzeba monografię Matyldy Chrząszcz po prostu przeczytać. Co więcej, czytelnik może...
Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska

Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska

Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2011 Kilka słów o książce… Czytelnik znajdzie w książce zebrane teksty autorów interesujących się rosyjską krytyką literacką (także kulturologiczną, filozoficzną, artystyczną) i reprezentujących pogląd, że interpretowanie tekstu krytycznego jest zajęciem tyleż trudnym, co pasjonującym, a satysfakcja zeń płynąca porównywalna z tą, jaką...
Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. Lilianna Kiejzik

Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. Lilianna Kiejzik

Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni Lilianna Kiejzik Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2015 Kilka słów o książce… Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik – historyk filozofii, tłumaczka. Zajmuje się rosyjską filozofią Srebrnego Wieku, problematyką feministyczną w filozofii, zagadnieniami strukturalizmu. Od 2005 r. kieruje Instytutem Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Książka jest pierwszą pracą...
Symbol w kulturze rosyjskiej. Red. K. Duda, T. Obolevitch

Symbol w kulturze rosyjskiej. Red. K. Duda, T. Obolevitch

Symbol w kulturze rosyjskiej Red. K. Duda, T. Obolevitch Wydawnictwo WAM 2010 Kilka słów o książce… Zagadnienie symbolu i symbolizmu należy do kluczowych tematów poruszanych nie tylko w filozofii, ale i całej kulturze rosyjskiej (literaturze, sztuce, muzyce etc.). Teksty, które znalazły się w tej książce, zogniskowane są wokół czterech szczegółowych problemów. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy...
Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Nikołaj Ziernow

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Nikołaj Ziernow

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku Nikołaj Ziernow Przeł. Henryk Paprocki Wydawnictwo: Aletheia Warszawa 2015 Kilka słów o książce… Nikołaj Michajłowicz Ziernow (1898–1980) był rosyjskim filozofem, teologiem i historykiem. W 1921 r. emigrował wraz z rodziną do Jugosławii, gdzie ukończył studia teologiczne. W 1925 r. przeniósł się do Paryża i rozpoczął aktywną działalność w rosyjskim ruchu...