Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku.

TOM JUBILEUSZOWY DEDYKOWANY PROFESOR HALINIE WASZKIELEWICZ

Red. Anna Skotnicka, Janusz Świeży

Wydawnictwo Scriptum

2014

Kilka słów o książce…

Książka zawiera autobiograficzny szkic prof. Haliny Waszkielewicz oraz ponad 50 tekstów polskich i zagranicznych autorów.

źródło: www.wydawnictwoscriptum.pl