Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna

Red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Wydawnictwo UMCS

Lublin 2012

Kilka słów o książce…

Książka dotyczy niesłychanie ważnego kompleksu problemów związanych z wielowiekowymi relacjami polsko-rosyjskimi. Warto również sięgnąć po tom 1: Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna.

Postrzeganie sąsiada – szczególnie w relacjach pomiędzy etnosami czy narodami – miało zawsze charakter stereotypowy, chociaż niekoniecznie pejoratywny. Zakres tej stereotypizacji, poziom zaangażowania emocjonalnego, ale też i skłonność do różnicowania były zależne od znaczenia przypisywanego danemu sąsiadowi. O ile narody największego terytorialnie państwa na świecie mogły marginalizować miejsce Polaków w swoim postrzeganiu świata, to zupełnie inaczej było z obrazami Rosji w polskim społeczeństwie. Od XVIII wieku aż do powstania III RP mamy bowiem do czynienia z hegemonią bądź dominacją polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rosji na ziemiach polskich. Nic dziwnego, iż analiza dyskursów o Rosji tocząca się od XVIII wieku w polskim społeczeństwie jest jednym z najważniejszych i zarazem najciekawszych tematów nie tylko dla politologów i historyków, ale również dla kulturoznawców, literaturoznawców i specjalistów z wielu innych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

źródło: www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl